สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปเที่ยว

แสดงบทความทั้งหมด
ไปแบบผจญภัย
ทะเล
ไปแบบครอบครัว
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไปกันเป็นคู่(โรแมนติก)
ไปต่างประเทศ
5 ร้านอาหาร Delivery
mk-gold-บุฟเฟ่ต์ mk gold บุฟเฟ่ต์
สุกกี้เอ็มเค + ติ๋มซำ บุฟเฟ่ต์ มีกว่า 90 รายการอาหาร ภายใน 1...
pizza-company pizza company
สั่งซื้อ Pizza Company ทางอินเตอร์เน๊ต ง่ายมากเพียงแค่คลิ๊กท...
โออิชิ-เดลิเวอรี่ โออิชิ เดลิเวอรี่
โออิชิ เดลิเวอรี่...
ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง
ฮั่วเซ่งฮง ภัตตาคารจีน เปิดบริการมายาวนานกว่า 35 ปี...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ศิลปะและวัฒนธรรม    >   พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ tao    Share
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย    ขื่อ : พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย

   

   ที่ตั้ง : ๒๗๓ ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

   URL :

   ประเภท : พิพิธภัณฑ์

  จุดเด่น :

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย


  รายละเอียด :
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย มีอนุสนธิมาจากคำสั่งที่ ๙๖/๒๕๒๑ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๒๑ เรื่องตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของธนาคาร ทำหน้าที่ดูแลการซ่อมแซมปรับปรุงวังบางขุนพรหม เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์เงินตราและจัดแสดงประวัติวังบางขุนพรหม ซึ่งเดิมวังบางขุนพรหมเป็นอาคารที่ทำการธนาคารแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี ๒๕๒๕ เมื่ออาคารสำนักงานใหญ่หลังแรกได้เปิดดำเนินการ  วังบางขุนพรหมจึงมิได้ใช้งาน ประกอบกับมีความงดงามทางสถาปัตยกรรมเป็นอย่างยิ่ง จึงได้รับความเห็นชอบจากธนาคารที่จะตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
เมื่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๖
 
 
ต่อมาภายหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์วังเทวะเวสม์ในปี ๒๕๔๑ จึงได้มีการปรับปรุงและอนุรักษ์ตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ และได้จัดทำห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตำหนักนี้ด้วย โดยแสดงพระประวัติของสมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการและแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวังเทวะเวสม์ ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดตำหนักใหญ่ วังเทวะเวสม์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗
 
 
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ในตำหนักใหญ่ วังบางขุนพรหม และตำหนักใหญ่วังเทวะเวสม์ ภายในบริเวณธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ ๒๗๓ ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
 
                                     
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
 
เพื่ออนุรักษ์เงินตราไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทยในอดีต
เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ระบบเงินตรา ซึ่งสะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในแต่ละยุคสมัย
เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับระบบการเงินของไทย และบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะธนาคารกลางของประเทศ
เพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของอาคารโบราณสถานที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุรักษ์ไว้ให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป
 
 
พันธกิจหลัก
มุ่งอนุรักษ์เงินตราไทย เพื่อ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน โดยให้พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งประวัติบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย  เพื่อแสดงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม
 
 
การจัดแสดง
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มุ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินแก่ผู้เข้าชม โดยใช้เทคนิคต่าง ๆ ที่ดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมมีการนำระบบแสง-เสียง เทคนิคฉากละคร (Diorama) ระบบมัลติมีเดีย ระบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ฯลฯ เข้าร่วมในการนำเสนอ
 
นอกจากนี้ยังได้วางระบบต่างๆ เพื่อการสงวนรักษาวัตถุจัดแสดงและความปลอดภัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการเงินตราไทย ประวัติบทบาทหน้าที่สำคัญของธนาคารแห่งประเทศไทยและวังบางขุนพรหม ให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม โดยช่วยกันอนุรักษ์และเชิดชูไว้ให้เป็นสมบัติของชาติสืบไป
ข้อมูลจาก bot.or.th
 

  เงื่อนไข :

แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 5070 โหวต : 1
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   bloody-hospital  (11485)
   พระบรมรูปทรงม้า  (5482)
   พระบรมมหาราชวัง  (3977)
   วัดเทพธิดาราม  (6936)
   พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  (3762)
   วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  (6484)
   สุดยอดบ้านพักเกาะลันตา  (0)
   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (5280)
   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  (1396)
   นิทรรศน์รัตนโกสินทร์  (4668)
   พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด  (4861)
   พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  (5084)
   สะพานภูมิพล  (13450)
   ตลาดปากคลองตลาด  (6874)
   พารากอน  (10407)
   สนามหลวง2-ตลาดธนบุรี  (25048)
   วัดราชนัดดารามวรวิหาร  (6930)
   NikkoCafe  (2383)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  (1253)
   ลอยกระทง  (2175)
ร้านอาหาร
   ขนมปังปั้นลี่  (1355)
   36-หมูกะทะ  (13893)
   แซบอีหลี-สะพาน3  (8459)
   ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค  (1491)
   ครังพฤกษา-คาราโอเกะ  (4454)
   Indigo  (5194)
   kansai-full  (3822)
   ภัตตาคาร-สมบูรณ์ลาภ  (5432)
   ตังกวยลูกชิ้นปลา  (3193)
   แสนสบายซีฟู้ด  (4194)
   big-mama-pizzeria  (3534)
   ลาภปาก  (4185)
   เชลล์โภชนาคลองเตย  (2429)
   บังเพชร  (2845)
   ร้านห้องอาหารวีไนน์ไวน์แอนด์ไดน์นิ่ง  (1598)
   ฟ้าใส-ดุสิต  (3331)
   ร้านGrandaPizzaLivio  (2443)
   เรือนกระดังงา  (4547)
   เพลินบาร์-ploen-bar-บุฟเฟต์เหล้า  (13752)
   ลี้ฮั่วเชียง  (3116)
ที่พัก
   โรงแรมฟูรามา-สีลม  (5393)
   เคป-เฮาส์  (4507)
   โรงแรมพินนาเคิ้ล-ลุมพินี  (5691)
   โรงแรมมิราเคิล-สนามบินสุวรรณภูมิ  (6407)
   โรงแรมแชงกรีลา  (7143)
   โรงแรม-ทวินทาวเวอร์  (4999)
   โรงแรม-นิวเวิลด์-ลอร์ด  (6689)
   โรงแรมแกรนด์-เดอ-วิลล์  (6142)
   โรงแรมเซี่ยงไฮ้-แมนชั่น  (5445)
   บางกอก-ซิตี้-อินน์  (4747)
   โรงแรม-เวียงใต้  (5571)
   โรงแรมเมโทรโพลิแทน  (5748)
   ควีนส์-การ์เด้น-รีสอร์ท  (5168)
   เซ็นทารา-แกรนด์-แอท-เซ็นทรัลเวิล์ด  (6346)
   โรงแรมรามา-การ์เด้นส์  (6515)
   โรงแรมอาโนมา  (4611)
   เดอะ-ซันไลซ์-เรสซิเดนท์  (4808)
   โรงแรมเอสซี-ปาร์ค  (6823)
   siam-at-siam-design-hotel  (6211)
   โรงแรม-สวูเทล  (4404)
ของฝาก
   พี่แก้วของฝาก  (3356)
   the-aurora-gems  (6371)
   เรนฮิลล์  (2697)
   Senafest  (2208)
   วนิลามูน  (2739)
   intintersect  (2384)
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (2706)
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (2825)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (3791)
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (6723)
เทศกาล
   งานแสดงสินค้าเครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติและอุตสาหกรรมเครื่องเขียนครั้งที่3  (2617)
   amarin-brand-sale-b2s-stationery-festiva  (2770)
   โฮมเอ็กซ์โปแอนด์ลิฟวิ่งคอนเซ็ปต์  (2975)
   งานสงกรานต์ถนนข้าวสาร  (3133)
   เฮาซิ่งแอนด์พร็อบเพอตี้แฟร์  (2591)
   TKparkอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดงานวันเด็ก  (2714)
   บางกอกอินเตอร์เนชัลแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33  (2585)
   งานอมารีวอเตอร์เกทแอนด์บีเอ็มดับเบิลยู  (3583)
   mab-music-art-fest-at-bacc  (3099)
   เฮลท์คูซีนแอนด์บิวตี้เฟสติวัลครั้งที่8  (3256)
   โมเดิร์นมัมแฟร์  (2673)
   กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-5-ธันวามหาราช-2553  (11434)
   กิจกรรมสรงนํ้าพระรับสงกรานต์  (3164)
   เทศกาลต้อนรับปีใหม่-กรุงเทพมหานคร  (3837)
   งานพรรณไม้อร่ามสวนหลวง-ร-9  (7550)
   แฟชั่นจิวเวอรี่่แอนด์บิวตี้แฟร์  (2935)
   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-จัดงานวันเด็ก  (3070)
   เทศกาลตรุษจีน-10-พื้นที่หลัก  (4138)
   งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ  (2882)
   italian-festival-  (3069)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)