สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปงานเทศกาล

แสดงบทความทั้งหมด
เทศกาลประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
5 ร้านอาหารยอดนิยม
ร้านปะการัง-บางแสน ร้านปะการัง บางแสน
ริมทะเล บรรยากาศดียามเย็น อาหารอร่อยและสด มีที่จอดรถ...
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู
ไส้กรอกอีสาน ไส้หมูบดผสมวุ้นเส้น ใช้เครื่องอย่างดี...
พรชัยขนมปัง พรชัยขนมปัง
ร้านขนมปัง ที่มีเมนูหลากหลาย ตั้งอยู่ที่ตลาดยอด พระนคร เมนูเ...
โกทิ-หัวหิน โกทิ หัวหิน
ร้านเก่าแก่คู่ อ.หัวหิน มากว่า 50 ปี ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งหัวหิ...
อาม้า-เบเกอรี่ อาม้า เบเกอรี่
จำหน่ายขนมปังไส้ทุกชนิด เค้ก และคุกกี้ต่างๆ รับสั่งทำเค้ก อา...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   เทศกาลประจำปี    >   สลุงหลวง-กลองใหญ่-ปีใหม่เมือง-นครลำปาง   >    ลำปาง
เจ้าของบทความ tao    Share
สลุงหลวง-กลองใหญ่-ปีใหม่เมือง-นครลำปาง    ขื่อ : สลุงหลวง-กลองใหญ่-ปีใหม่เมือง-นครลำปาง

   

   ที่ตั้ง : 9-13 เมษายน 2554 ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

   URL :

   ประเภท : เทศกาลประจำปี

   ราคา : n/a

   เบอร์โทร : n/a

  จุดเด่น :

 

การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง  ประจำปี 2554  เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

ในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2554

  รายละเอียด :

การจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง  ประจำปี 2554  เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา

ในระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2554
 
            จังหวัดลำปางได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐานระบบอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติิและวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและสร้างสังคม ให้มีความเข้มแข็งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปาง ภายใต้พันธกิจในด้านเศรษฐกิจในการที่จะพัฒนากระตุ้น และส่งเสริมระบบเศรษฐกิจ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยใช้วัฒนธรรมเป็นฐาน ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงได้จัดทำ โครงการมหัศจรรย์งานวัฒนธรรม และงานรำลึก ประวัติศาสตร์ นครลำปาง  ขึ้น
โดยเป็นการผนวกกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของนครลำปางเข้าด้วยกัน ใช้ชื่องานว่า “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2554”  
 
         เพื่อเป็นการสืบสานและสร้างจิตสำนึกให้ชาวลำปางเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ในการธำรง เอกลักษณ์ ประเพณีที่งดงามของชาวล้านนาจังหวัดลำปาง รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของจังหวัดลำปาง ให้คงอยู่  รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสามัคคีของชาวลำปาง ทุกหมู่เหล่า
และเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณีการตีก๋องปู่จา (กลองบูชา) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่การตีก๋องปู่จาและ/ หรือกลองนานาชาติ

สำหรับการจัดกิจกรรม สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปางนั้น สืบเนื่องจาก จังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ / รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ในทุกภาคส่วน ได้ร่วมมือร่วมใจ กันจัดงาน “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง” ประจำปี 2552   ขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 9-13 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดลำปาง ได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดงานฯ ซึ่งจากผลการศึกษาของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ สวนดุสิต (ศูนย์ลำปาง) และเทศบาลนครลำปาง ที่ได้ทำการสำรวจ เก็บข้อมูลความคิดเห็นจาก ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวที่เดินทาง มาท่องเที่ยว หรือมาร่วมงานในช่วงเวลาดังกล่าว ผลการศึกษาสรุปได้ว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ มีความเห็น ไปในทิศทางเดียวกัน คือ งานที่จัดขึ้นมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา  และมีการจัดกิจกรรมภายในงาน ที่มีความหลากหลายแตกต่างจากการจัดงานด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่เคยจัดมา และมีความพึงพอใจ และความประทับใจต่อการจัดงานดังกล่าวเป็นอย่างมาก อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะว่า ขอให้จังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้ร่วมมือร่วมใจสืบสานจัดงานประเพณีสงกรานต์ในลักษณะเช่นนี้ต่อไป  โดยให้ชื่อการจัดงานว่า “สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง” ทุกๆ ปี  สำหรับในปี 2554 เป็นการจัดงานครั้งที่ 3 และเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา จึงได้ใช้ชื่องานว่า “งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2554  เฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา”   (เปลี่ยนจากปี๋ใหม่เมือง เป็น ปีใหม่เมือง เพื่อให้เป็นการสื่อภาษาไทยที่ถูกต้อง ) เพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้เกิดความคุ้นเคย และจดจำชื่องานได้ตลอดไป

ดูรายละเอียดการจัดงานได้ที lampang.go.th
ข้อมูลและรูปภาพจาก lampang.go.th

  เงื่อนไข :

แผนผังการจัดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2554


แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 4074 โหวต : 1ส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว ลำปาง *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   วัดปงสนุก  (2622)
   วัดเชตวันลำปาง  (1019)
   ถ้ำน้ำผ่าผางาม  (1140)
   หล่มภูเขียว  (1225)
   วัดพระธาตุลำปางหลวง  (5260)
   บ้านหลุก  (1117)
   วัดพระแก้วดอนเต้า  (4618)
   รถม้าลำปาง  (6141)
   อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน  (3849)
   วัดไชยมงคล  (3881)
   ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย  (5022)
   ร้านกะลาเอาท์เลท  (1207)
   วัดศรีชุม  (3701)
   เจดีย์ซาวหลัง  (6274)
   อินทราเอาท์เลท  (1404)
   น้ำตกแจ้ซ้อน  (4013)
   วัดพระธาตุจอมปิง  (5054)
   บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน  (4360)
   วัดหลวงพ่อเกษม  (4693)
   วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์  (1692)
ร้านอาหาร
   ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่  (1527)
   อร่อยบาทเดียว  (1420)
   ร้านอาหารบ้านฝ้าย-ลำปาง  (4408)
   มาเมซองการ์เดนท์ลําปาง  (1629)
   WhiteCoffee  (1587)
   ครัวมุกดาขนมจีนหล่มเก่า  (1496)
   ร้านฮอมสุข  (1525)
   ร้านลุงจ่า  (1256)
   ข้าวมันไก่ห้าแยก  (1555)
   ก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งดาบแดง  (1581)
   ข้าวซอยโอมา  (1459)
   ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งนิยมโอชา  (1525)
   สวนอาหารเรือนแพ  (1778)
ที่พัก
   ไร่หญ้าแจ้ซ้อนรีสอร์ท  (5427)
   เกาะวังแก้ว-รีสอร์ท  (4043)
   โรงแรม-นครเถิน  (6873)
   รีเจนท์-ลอด์จ-ลำปาง  (3172)
   บ้านฝ้าย-เกสท์เฮาส์-ลำปาง  (4232)
   แพชาวเขื่อนกิ่วลมรีสอร์ทลำปาง  (3884)
   โชคทวีแมนชั่น-ลําปาง  (4161)
   ลำปาง-ริเวอร์-ลอร์ด  (4339)
   โรงแรมเวียงลคอร  (3332)
   โรงแรมลำปางเวียงทอง  (5282)
   ฟาร์มแกะฮักยู  (1599)
   เอเซีย-ลำปาง-โฮเต็ล  (2941)
ของฝาก
   บริษัท-คำแสนกอง-จำกัด  (3819)
   กาดทุ่งเกวียน  (16424)
   เซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง  (4115)
   แหนมเขลางค์  (3731)
เทศกาล
   งานล่องสะเปาจาวละกอน-ประจำปี-2553  (3087)
   สลุงหลวง-กลองใหญ่-ปีใหม่เมือง-นครลำปาง  (4074)
   งานแต่งงานบนหลังช้าง  (2058)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)