สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปช้อปปิ้ง

แสดงบทความทั้งหมด
ร้านช้อป
ของฝาก
5 ร้านอาหารยอดนิยม
ร้านปะการัง-บางแสน ร้านปะการัง บางแสน
ริมทะเล บรรยากาศดียามเย็น อาหารอร่อยและสด มีที่จอดรถ...
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู
ไส้กรอกอีสาน ไส้หมูบดผสมวุ้นเส้น ใช้เครื่องอย่างดี...
พรชัยขนมปัง พรชัยขนมปัง
ร้านขนมปัง ที่มีเมนูหลากหลาย ตั้งอยู่ที่ตลาดยอด พระนคร เมนูเ...
โกทิ-หัวหิน โกทิ หัวหิน
ร้านเก่าแก่คู่ อ.หัวหิน มากว่า 50 ปี ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งหัวหิ...
อาม้า-เบเกอรี่ อาม้า เบเกอรี่
จำหน่ายขนมปังไส้ทุกชนิด เค้ก และคุกกี้ต่างๆ รับสั่งทำเค้ก อา...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ของฝาก    >   หอสมุดกรุงเทพมหานคร   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ gplace    Share
หอสมุดกรุงเทพมหานคร    ขื่อ : หอสมุดกรุงเทพมหานคร

   

   ที่ตั้ง : เลขที่ 39 อาคาร ค ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

   URL : http://gplace.com/หอสมุด-กรุงเทพมหานคร

   ประเภท :

   ราคา :

   เบอร์โทร : 02 282 0680

  จุดเด่น :

หอสมุด กรุงเทพมหานคร หอสมุดใจกลางราชดำเนิน


  รายละเอียด :

หอสมุด กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินกลาง ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่กิจกรรมสำหรับเยาวชนทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ภายในมีหนังสือหลากหลายประเภท แบ่งออกตามรูปแบบการใช้งานทั้งหมด 4 ชั้น ได้แก่


ชั้น 1


ประกอบด้วยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่จะผลัด เปลี่ยนกันมาให้ความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่องศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และสังคม นอกจากนั้นยังมีห้องคลังนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ส่วนบริการข้อมูลภายใน หอสมุดและข้อมูลสาหรับนักท่องเที่ยว ห้องฉายภาพยนตร์และห้องสมุดสาหรับผู้พิการ ประกอบด้วยห้องสมุดเสียง หนังสืออักษรเบรลล์ สื่อภาพและสื่อโสตทัศน์ต่างๆ


ชั้น M
เป็นชั้นสาหรับเด็ก ซึ่งรวบรวมหนังสือ วรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน รวมไปถึงกิจกรรมการเรยีนรสู้าหรับครอบครัว


ชั้น 3
รวมรวมองค์ความรู้ และโครงการพ ระราชด าริของในห ลวงรัชกาลที่ ๙ และเป็นหอจดหมายเหตุ กรุงเทพมหานคร รวบรวมเรื่องราวเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพมหานครในด้าน ต่างๆ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง ด้านการคมนาคม ผังเมือง ประชากร เขตพื้นที่ทั้ง ๕๐ เขต ศาสนา รวมไปถึงโครงการต่างๆ และหนังสือพิเศษที่หน่วยงาน กรุงเทพมหานครเป็นผู้ผลิตขึ้น


ประวัติความเป็นมา


สืบเนื่องจากการที่กรุงเทพมหานครได้รับเลือกจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็น เมืองหนังสือโลกประจำปี ๒๕๕๖ (World Book Capital 2013) ซึ่งโครงการจัดตั้ง หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) เป็นหนึ่งใน ๙ พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายสำคัญที่จะสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” เพื่อเพิ่มแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญา ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กรุงเทพมหานคร เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” อย่างแท้จริง


กรุงเทพมหานครได้เช่าอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว หนึ่งในอาคาร ๑๕ หลังที่เรียงรายตลอดสองฟากถนนราชดำเนิน อาคารหลังนี้เป็นอาคาร คสล. (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ความสูง ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยรวม ๔,๘๘๐.๓๘ ตารางเมตร มีความเป็นมาแรกเริ่มภายใต้พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๕) ให้สร้างถนนราชดำเนิน ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๘๒ – พ.ศ.๒๔๙๑ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร-มหาอานันทมหิดล (ร.๘)


ต่อเนื่องถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙) ได้ทำการปลูกสร้างกลุ่มอาคารสาธารณะประเภทต่างๆ ประกอบด้วย อาคารพาณิชย์ โรงแรมและโรงมหรสพ รูปแบบสถาปัตยกรรมได้รับอิทธิพลแนวนีโอ-พลาสติก ซึ่งมีลักษณะเฉพาะบางประการ เช่น มีกันสาดบางๆ คลุมส่วนหน้าต่าง มีขอบปูนปั้น มีการใช้ลูกกรงเป็นเส้นแนวนอน เป็นต้น ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์และเคารพในคุณค่าของสถาปัตยกรรมเดิม ส่งผลให้การออกแบบปรับปรุงอาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ยังคงกลิ่นอายอารยธรรมตะวันตกผสมผสานการตกแต่งแบบศิลปะไทย เพื่อคงรูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด


จุดประสงค์


ริมถนนสายวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชาติแห่งนี้ อาคารหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเสมือนสถานที่ที่พร้อมส่งต่อเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยกรุงเทพมหานครคาดหวังว่าความตั้งใจดีนี้จะสามารถสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคม รวมทั้งปลูกฝังการรักการอ่านแก่ประชาชนและเห็นถึงความงดงามของความเป็นไทยไปพร้อมกัน


  เงื่อนไข :

การเดินทาง


รถยนต์และทางด่วนพิเศษ : หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินกลาง สามารถใช้เส้นทางด่วนไปลง "ด่านยมราช" หรือขึ้นเส้นทางด่วนสุริวงศ์ไปลง "ด่านอุรุพงศ์" ข้ามสะพานผ่านฟ้าลีลาศมายังถนนราชดำเนินกลาง อาคารหอสมุดเมืองจะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกคอกวัว


เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ท่าผ่านฟ้าลีลาศ


จุดเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟฟ้า - เรือ
- สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT อโศก สามารถเชื่อมต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าอโศก
- สถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี สามารถเชื่อมต่อเรือโดยสารคลองแสนแสบท่าสะพานหัวช้าง


รถประจำทาง : 2, 9, 15, 32, 35, 42, 44, 47, 59, 60, 68, 70, 79, 82, 124, 127, 171, 183, 203, ปอ.60, ปอ.127, ปอ.157, ปอ.503, ปอ.509, ปอ.511, ปอ.516, ปอ.556


ที่จอดรถ: ไม่มี


แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 97 โหวต : 594
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   พัฒน์พงศ์  (11317)
   วัดสระเกศ  (7929)
   ตลาดนัดรัชดาไนท์  (7098)
   เสาชิงช้า  (9603)
   ลอยกระทง  (2378)
   ซอยละลายทรัพย์  (13025)
   ชุมทางสยามยิปซี  (1735)
   สวนรมนีนารถ  (6148)
   พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  (5270)
   กรมศิลปากรงดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์  (1524)
   ศาลท่านท้าวมหาพรหม  (2362)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-พระนคร  (4530)
   พระที่นั่งพิมานรัตยา  (3507)
   บ้านพิพิธภัณฑ์  (4217)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-หอศิลป  (590)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร  (1439)
   บ้านบางเขน  (1559)
   สนามหลวง2-ตลาดธนบุรี  (26138)
   พิพิธภัณฑ์ศิลปาชีพพระที่นั่งอภิเษกดุสิต  (4203)
   ไหว้พระธาตุตามปีเกิด  (2403)
ร้านอาหาร
   ทิพย์สมัย  (3625)
   ภัตตาคารโง้วเส็งกี่  (4783)
   ไชน่า-เพลส  (7768)
   annacharlie  (3946)
   ครัวราชดำเนิน  (6053)
   Jesters  (3930)
   เดอะสแควร์-โนโวเทล-สีลม  (6654)
   สามเสนซอยสาม-ร้านอาหารบรรยากาศดี  (6066)
   เตากระทะ  (9841)
   v2-bar-house  (3925)
   ศูนย์อาหารกมาลุลอิสลาม  (4291)
   ข้าวห่อใบบัวลุงชูดั้งเดิม  (4355)
   Cafe-de-Tu  (5400)
   บ้านนันทิดา  (6460)
   waterside-resort-restanrant  (5166)
   seefah-restaurant  (6657)
   ร้านลี่  (4003)
   อากิโยชิ--akiyoshi  (5978)
   saxophone  (5271)
   บ้านพลอย  (4534)
ที่พัก
   โรงแรม-ยูนิโก้-แกรนด์-สีลม  (4922)
   โรงแรม-ทวินทาวเวอร์  (5259)
   diamond-house  (5750)
   ดรีม-โฮเทล  (4920)
   prayapalazzo  (5515)
   โรงแรมมิราเคิล-สนามบินสุวรรณภูมิ  (6660)
   โรงแรมเกรท-เรสซิเดนท์  (5482)
   โรงแรมแม่น้ำ  (6269)
   เดอะ-ซาช่า-เฮาส์  (5421)
   เชอราตัน-แกรนด์-สุขุมวิท  (6765)
   เซ็นทารา-แกรนด์-แอท-เซ็นทรัลเวิล์ด  (6592)
   โรงแรม-เวียงใต้  (5839)
   โรงแรมโกลว์-ทรินิตี้-สีลม  (5485)
   โรงแรมเซี่ยงไฮ้-แมนชั่น  (5702)
   โรงแรม-รอยัล-ออร์คิด-เชอราตัน  (8349)
   โรงแรมโลตัส-สุขุมวิท-กรุงเทพ  (7632)
   แอมบาสเดอร์-กรุงเทพฯ  (5712)
   โรงแรมพินนาเคิล-สุขุมวิท-อินน์  (4965)
   โรงแรมแมนฮัตตัน  (5967)
   เม-โทร-พ้อยท์  (5159)
ของฝาก
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (2976)
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (6985)
   the-aurora-gems  (6807)
   เรนฮิลล์  (2956)
   พี่แก้วของฝาก  (3719)
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (3116)
   intintersect  (2721)
   วนิลามูน  (3003)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (4072)
   Senafest  (2482)
เทศกาล
   TKparkอุทยานการเรียนรู้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จัดงานวันเด็ก  (2886)
   โฮมเอ็กซ์โปแอนด์ลิฟวิ่งคอนเซ็ปต์  (3177)
   มนต์เสน่ห์แห่งนนทรี-คืนชีวี-สู่ธารา-งานลอยกระทง-53  (4959)
   วันวิสาขบูชา  (5681)
   มหัศจรรย์พุทธชยันตี-2600-ปี  (3004)
   งานแสดงดอกไม้ประจำปี  (3131)
   มหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทยมหัศจรรย์ท่องโลก2555  (3431)
   ลอยกระทงกรุงเทพ  (7611)
   แฟชั่นจิวเวอรี่่แอนด์บิวตี้แฟร์  (3117)
   เทศกาลตรุษจีน-10-พื้นที่หลัก  (4343)
   hands-bangkok-countdown-2011  (1462)
   italian-festival-  (3309)
   เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่-16  (3115)
   ถนนข้าวสารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร2556  (3080)
   โฮมเดคคอร์เรชั่นแฟร์2012  (2916)
   เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน  (3177)
   การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี2555  (2799)
   notebook--smart-phone-fair  (3236)
   ไบโอบิวตี้แอนด์ไบโอฟิต2012  (2627)
   เวิร์คช็อปการแกะไม้ลวดลายและรูปทรงธรรมชาติ  (2979)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)