สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปเที่ยว

แสดงบทความทั้งหมด
ไปแบบผจญภัย
ทะเล
ไปแบบครอบครัว
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไปกันเป็นคู่(โรแมนติก)
ไปต่างประเทศ
5 ร้านอาหารยอดนิยม
ร้านปะการัง-บางแสน ร้านปะการัง บางแสน
ริมทะเล บรรยากาศดียามเย็น อาหารอร่อยและสด มีที่จอดรถ...
ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นบางลำภู
ไส้กรอกอีสาน ไส้หมูบดผสมวุ้นเส้น ใช้เครื่องอย่างดี...
พรชัยขนมปัง พรชัยขนมปัง
ร้านขนมปัง ที่มีเมนูหลากหลาย ตั้งอยู่ที่ตลาดยอด พระนคร เมนูเ...
โกทิ-หัวหิน โกทิ หัวหิน
ร้านเก่าแก่คู่ อ.หัวหิน มากว่า 50 ปี ตรงข้ามตลาดโต้รุ่งหัวหิ...
อาม้า-เบเกอรี่ อาม้า เบเกอรี่
จำหน่ายขนมปังไส้ทุกชนิด เค้ก และคุกกี้ต่างๆ รับสั่งทำเค้ก อา...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ศิลปะและวัฒนธรรม    >   วัดบวรนิเวศวิหาร   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ nongview    Share
วัดบวรนิเวศวิหาร    ขื่อ : วัดบวรนิเวศวิหาร

   

   ที่ตั้ง : 248 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

   URL : http://www.watbowon.com

   ประเภท : วัด

  จุดเด่น :

เป็นวัดแห่งราชวงศ์จักรี

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


  รายละเอียด :

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 

ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์ คือ
   
 
พระสุวรรณเขต(หรือหลวงพ่อโต) เป็นพระประธาน อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน เพชรบุรี และ

 

พระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็นเจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หุ้มกระเบื้องสีทอง ในรัชกาลปัจจุบัน รอบฐานพระเจดีย์มี ศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋งจีน นอกจากนี้ก็มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาเปรียญ ๙ ประโยค แต่ในเวลาเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเน้นหนักในด้านจิตภาวนา โดยได้ทรงฝึกสมาธิจิต ทั้งสมถะและวิปัสสนาตามแนวทางพระป่ามาเป็นระยะเวลานาน พระองค์ยังได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างที่ทรงผนวชอยู่ด้วย

 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 เป็นสถานศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงประกาศตั้งสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาสงฆ์ระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2490 คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายก็ประกาศตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวัดมหาธาตุ

วัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบัน ยังเป็นที่พักของพระภิกษุนาคหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายรูป และยังเป็นสถานที่พำนักระหว่างพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงผนวช รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งทรง ผนวชอีกด้วย

พระพุทธชินสีห์พระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธชินสีห์ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระยาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย พร้อมๆ กับพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและพระศรีศาสดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างทรงครองวัด ได้โปรดให้อัญเชิญพระศรีศาสดาและพระพุทธชินสีห์มาประดิษฐสถานที่วัดบวรนิเวศวิหารจนบัดนี้

ระหว่างทรงผนวชและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประติมากรของกรมศิลปากรปั้นหุ่นและสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินหล่อพระพุทธรูป วันที่ 5 ธันวาคม 2499 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธนาราวันตบพิตร

 

ความสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร
ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย วัดบวรนิเวศวิหารถือเป็นวัดที่มีความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สำคัญๆ หลายอย่างถือกำเนิดขึ้น อาทิ

 - ความพยายามในการปฏิรูปสงฆ์ไทย ซึ่งทำให้เกิดนิกายธรรมยุตขึ้นมา
 - ความพยายามในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ได้แก่ มหามกุฏราชวิทยาลัย สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 - ความพยายามในการริเริ่มตรวจชำระคัมภีร์ภาษาบาลี โดย - ความริเริ่มของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ความพยายามในการก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของ จนวิวัฒนาการมาเป็น โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ดังในปัจจุบัน
 - ความพยายามในการรื้อฟื้น มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีวัดบวรนิเวศวิหารสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จนประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไว้ผลิต ศาสนทายาทที่เหมาะสมแก่สมัย
 - ความพยายามในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐแห่งแรกของประเทศ
 - วัดบวรนิเวศวิหาร มีตำหนักเพ็ชรซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  


  เงื่อนไข :

ติดต่อวัด โทร. 02-2815052


แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 7120 โหวต : 1074
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   พระตำหนักสวนหงส์  (3400)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-เรือพระราชพิธี  (3679)
   LHONG1919  (47)
   ชุมชนบ้านบุ  (1409)
   สวนสยาม  (1308)
   วัดบวรนิเวศวิหาร  (7120)
   วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  (5456)
   ตลาดนัดสวนจตุจักร  (23102)
   สวนลุมพินี  (7428)
   ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ  (3566)
   เซ็นทรัลพระราม-9  (5684)
   SiamNiramitBangkok  (1607)
   สะพานภูมิพล  (12233)
   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-หอศิลป  (590)
   ตลาดน้ำมหานคร  (4247)
   พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย  (3418)
   ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร  (4348)
   10เกาะยอดนิยมฤดูร้อน  (1211)
   พระที่นั่งพิมานรัตยา  (2273)
   พิพิธภัณฑ์บ้านไทย-จิมทอมป์สัน  (5426)
ร้านอาหาร
   หูฉลามเจ๊นา  (3908)
   บ้านกลางน้ำ  (24688)
   เทียนหูฉลาม  (3478)
   funky-villa  (7187)
   Indigo  (4613)
   บ้านกลมกิ๊ก-ซู่โม่กิ๊ก  (4087)
   แพกลางกรุง  (3277)
   นนทรีเรสเตอรองต์  (4382)
   EarlyBirdCoffeeandDessertbar  (37)
   ไวท์คาเฟ่  (1237)
   จิ๋วข้าวมันไก่  (2734)
   เอราวัณ-ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น  (3169)
   ฟาร์มดีไซน์  (3504)
   อาอีซะห์-รสดี  (3193)
   โจ๊กหมูท่าน้ำคลองสาน  (3078)
   ทาซึชาบูยากิ-ร้านอาหารญี่ปุ่น  (3975)
   โยชิโนยะ  (2074)
   เลอ-เปร-กริลล์  (2546)
   ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลือชา  (2146)
   bale  (3897)
ที่พัก
   โรงแรมอิมพีเรียล-ควีนส์ปาร์ค  (4535)
   โรงแรมพินนาเคิล-สุขุมวิท-อินน์  (3602)
   บ้านดินสอ  (6684)
   โรงแรมนารายณ์  (4919)
   โรงแรมพินนาเคิ้ล-ลุมพินี  (4618)
   โรงแรมเกรท-เรสซิเดนท์  (4066)
   โรงแรมแมนฮัตตัน  (4524)
   โรงแรมฟูรามา-สีลม  (4267)
   โรงแรมโลตัส-สุขุมวิท-กรุงเทพ  (6238)
   ใบหยกสูท-โฮเทล  (5376)
   เอส-ทู-เอส-บูติค  (3983)
   โรงแรม-โนโวเทล-สุวรรณภูมิ-แอร์พอร์ต  (5691)
   บางกอก-ซิตี้-อินน์  (3611)
   โรงแรมรามา-การ์เด้นส์  (5427)
   โรงแรม-รอยัล-ออร์คิด-เชอราตัน  (6791)
   โรงแรมมิราเคิล-สนามบินสุวรรณภูมิ  (5272)
   diamond-house  (4384)
   จอลลี่-สวีท-แอนด์-สปา  (5032)
   บางกอก-บูติค-โฮเทล  (4720)
   วาบัวร์-ลอร์ด-รอยัล-สวีท  (4387)
ของฝาก
   Senafest  (1166)
   intintersect  (1286)
   เรนฮิลล์  (1542)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (2387)
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (1500)
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (1578)
   พี่แก้วของฝาก  (2141)
   วนิลามูน  (1590)
   the-aurora-gems  (5177)
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (5394)
เทศกาล
   เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์  (574)
   เทศกาลเย็นทั่วหล้า-มหาสงกรานต์-กรุงเทพมหานคร  (2159)
   งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อโต  (2267)
   เทศกาลตรุษจีนเยาวราช-2554-3-4กุมภาพันธ์  (4404)
   เทศกาลตรุษจีน-10-พื้นที่หลัก  (3285)
   การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ปี2555  (1891)
   งานแสดงสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพและส่วนผสมอาหาร  (1563)
   hands-bangkok-countdown-2011  (1462)
   เทศกาลต้อนรับปีใหม่-กรุงเทพมหานคร  (3039)
   wedding-fair-2012-by-neo  (1877)
   เฮลท์คูซีนแอนด์บิวตี้เฟสติวัลครั้งที่8  (2476)
   บางกอกอินเตอร์เนชัลแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่33  (1705)
   งานแห่เจ้าแม่วัดแขก-2554  (7658)
   fashion-watch-fair  (1780)
   เวิร์คช็อปการแกะไม้ลวดลายและรูปทรงธรรมชาติ  (2001)
   เฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่32  (2464)
   เทศกาลอาหารเมดิเตอร์เรเนียน  (2416)
   แบงค๊อคซัมเมอร์ช๊อปปิ้ง2012  (1966)
   มิวเซียมสยามจัดเทศกาลวันเด็ก  (1746)
   กิจกรรมสรงนํ้าพระรับสงกรานต์  (2314)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)