สมัครสมาชิก   |   เข้าสู่ระบบ
index


ไปเที่ยว

แสดงบทความทั้งหมด
ไปแบบผจญภัย
ทะเล
ไปแบบครอบครัว
ศิลปะและวัฒนธรรม
ไปกันเป็นคู่(โรแมนติก)
ไปต่างประเทศ
5 ร้านอาหาร Delivery
mk-gold-บุฟเฟ่ต์ mk gold บุฟเฟ่ต์
สุกกี้เอ็มเค + ติ๋มซำ บุฟเฟ่ต์ มีกว่า 90 รายการอาหาร ภายใน 1...
pizza-company pizza company
สั่งซื้อ Pizza Company ทางอินเตอร์เน๊ต ง่ายมากเพียงแค่คลิ๊กท...
โออิชิ-เดลิเวอรี่ โออิชิ เดลิเวอรี่
โออิชิ เดลิเวอรี่...
ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง ห้องอาหารฮั่วเซ่งฮง
ฮั่วเซ่งฮง ภัตตาคารจีน เปิดบริการมายาวนานกว่า 35 ปี...
5 บทความยอดนิยม
ถนนกับการท่องเที่ยว ถนนกับการท่องเที่ยว
ประโยชน์แห่งความสุขของการท่องเที่ยว ไม่ได้มีแค่ ที่จุดหมายปล...
โดย: nongview
ท่องเที่ยว-ทั่วไทย ท่องเที่ยว ทั่วไทย
ท่องเที่ยว ทั่วไทย ชายหาด ทะเล ป่าเขา น้ำตก อุทยานแห่งชาติ ถ...
โดย: nongview
จุดชมวิวทั่วไทย จุดชมวิวทั่วไทย
รวมภาพจุดชมวิวทั่วไทย...
โดย: nongview
เที่ยวเกาะเสม็ด เที่ยวเกาะเสม็ด
เกาะเสม็ดเป็นเกาะที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ หาดทรายนี่ขาวสะอาด...
โดย: thejuk
หิ่งห้อย หิ่งห้อย
แมลงมีแสงที่ก้น แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์มี 4 ระย...
โดย: nongview
ไปไหนดี
ไปไหนดี    >   ศิลปะและวัฒนธรรม    >   วัดบวรนิเวศวิหาร   >    กรุงเทพมหานคร
เจ้าของบทความ nongview    Share
วัดบวรนิเวศวิหาร    ขื่อ : วัดบวรนิเวศวิหาร

   

   ที่ตั้ง : 248 ถ.พระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

   URL : http://www.watbowon.com

   ประเภท : วัด

  จุดเด่น :

เป็นวัดแห่งราชวงศ์จักรี

เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


  รายละเอียด :

วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและเป็นที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
 

ประวัติความเป็นมาของวัด
วัดบวรนิเวศวิหาร หรือ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โดยสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ได้ทรงมีพระดำริโปรดให้สร้างขึ้น แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จ ก็สิ้นพระชนม์เสียก่อน วัดบวรนิเวศวิหาร สร้างขึ้นด้วยศิลปะไทยผสมจีน ภายในพระอุโบสถ มีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์ คือ
   
 
พระสุวรรณเขต(หรือหลวงพ่อโต) เป็นพระประธาน อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน เพชรบุรี และ

 

พระพุทธชินสีห์ อัญเชิญมาจากวิหารทิศเหนือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ พิษณุโลก ถัดจากพระอุโบสถออกไปเป็นเจดีย์กลมขนาดใหญ่ สร้างสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 หุ้มกระเบื้องสีทอง ในรัชกาลปัจจุบัน รอบฐานพระเจดีย์มี ศาลาจีนและซุ้มจีน ถัดออกไปเป็นวิหารเก๋งจีน นอกจากนี้ก็มีจิตรกรรมฝาผนังฝีมือขรัวอินโข่ง ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ พระพุทธชินสีห์ พระประธานในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดนี้เมื่อยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ประทับของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงสำเร็จการศึกษาเปรียญ ๙ ประโยค แต่ในเวลาเดียวกัน พระองค์ก็ทรงเน้นหนักในด้านจิตภาวนา โดยได้ทรงฝึกสมาธิจิต ทั้งสมถะและวิปัสสนาตามแนวทางพระป่ามาเป็นระยะเวลานาน พระองค์ยังได้ทรงรับเลือกให้เป็นพระอภิบาล (พระพี่เลี้ยง) ของพระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างที่ทรงผนวชอยู่ด้วย

 

วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นที่ตั้งของ มหามกุฏราชวิทยาลัย ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 เป็นสถานศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงประกาศตั้งสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ซึ่งนับเป็นสถาบันการศึกษาสงฆ์ระดับมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2490 คณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายก็ประกาศตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในวัดมหาธาตุ

วัดบวรนิเวศวิหารในปัจจุบัน ยังเป็นที่พักของพระภิกษุนาคหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายรูป และยังเป็นสถานที่พำนักระหว่างพระภิกษุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงผนวช รวมทั้งเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ครั้งทรง ผนวชอีกด้วย

พระพุทธชินสีห์พระประธานในพระอุโบสถคือพระพุทธชินสีห์ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างสมัยพระยาลิไทแห่งกรุงสุโขทัย พร้อมๆ กับพระพุทธชินราชที่พิษณุโลกและพระศรีศาสดา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างทรงครองวัด ได้โปรดให้อัญเชิญพระศรีศาสดาและพระพุทธชินสีห์มาประดิษฐสถานที่วัดบวรนิเวศวิหารจนบัดนี้

ระหว่างทรงผนวชและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ประติมากรของกรมศิลปากรปั้นหุ่นและสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร โดยทรงเสด็จพระราชดำเนินหล่อพระพุทธรูป วันที่ 5 ธันวาคม 2499 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธนาราวันตบพิตร

 

ความสำคัญของวัดบวรนิเวศวิหาร
ในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทย วัดบวรนิเวศวิหารถือเป็นวัดที่มีความเคลื่อนไหวทางศาสนาที่สำคัญๆ หลายอย่างถือกำเนิดขึ้น อาทิ

 - ความพยายามในการปฏิรูปสงฆ์ไทย ซึ่งทำให้เกิดนิกายธรรมยุตขึ้นมา
 - ความพยายามในการก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ได้แก่ มหามกุฏราชวิทยาลัย สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
 - ความพยายามในการริเริ่มตรวจชำระคัมภีร์ภาษาบาลี โดย - ความริเริ่มของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 - ความพยายามในการก่อตั้งโรงพิมพ์แห่งแรกที่คนไทยเป็นเจ้าของ จนวิวัฒนาการมาเป็น โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย ดังในปัจจุบัน
 - ความพยายามในการรื้อฟื้น มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีวัดบวรนิเวศวิหารสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง จนประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยสงฆ์ไว้ผลิต ศาสนทายาทที่เหมาะสมแก่สมัย
 - ความพยายามในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐแห่งแรกของประเทศ
 - วัดบวรนิเวศวิหาร มีตำหนักเพ็ชรซึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมกรรมการมหาเถรสมาคม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  


  เงื่อนไข :

ติดต่อวัด โทร. 02-2815052


แสดงความเป็นเจ้าของบทความ

คนเข้าดู : 7023 โหวต : 1074
Google Mapส่งLink นี้ให้เพื่อถ้าส่งหลายคนให้ใช้เครื่องหมาย , คั่น
Email :

จาก :

Script Comment


ที่เที่ยว กรุงเทพมหานคร *(จำนวนคนเข้าดู)
ที่เที่ยว
   พระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท  (2854)
   พระบรมรูปทรงม้า  (4197)
   สวนรถไฟ  (8520)
   วัดเทพธิดาราม  (5946)
   สุดยอดบ้านพักเกาะลันตา  (0)
   bloody-hospital  (10224)
   วัดราชบูรณะราชวรวิหาร  (4352)
   สวนงูสภากาชาดไทย  (8239)
   วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ราชวรมหาวิหาร  (331)
   วัดราชนัดดารามวรวิหาร  (5828)
   วัดสระเกศ  (6405)
   วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร  (2831)
   สวนสัตว์ดุสิต  (11690)
   วัดพระเชตุพนวิมลมัคลาราม-วัดโพธิ์  (3482)
   พารากอน  (9057)
   ตลาดน้ำมหานคร  (4131)
   อาร์ตอินพาราไดซ์  (1130)
   พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด  (3771)
   คลองบางหลวง  (405)
   บ้านบางเขน  (263)
ร้านอาหาร
   basilico  (3311)
   โฮลเอิร์ท-สุขุมวิท-26  (3718)
   มายา-อั๋น-ศราวุธ-เจนนี่-โปลิตานนท์  (3608)
   สตางค์ก๋วยเตี๊ยวเป็ด  (2919)
   จิ๋วข้าวมันไก่  (2666)
   coca-suki-siam-center  (4063)
   ท่งหลี  (4179)
   กินซ่า-ร้านอาหารญี่ปุ่น  (4324)
   ข้าวหมูทอดเจ๊จง  (3994)
   ร้านบะหมี่จอมพลังวังหลัง  (4272)
   ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นลือชา  (2061)
   ร้านเอ็กซ์ไวน์แซด  (974)
   ก๋วยเตี๋ยวคุณชาย  (3166)
   อรุณ-เรสซิเดนซ์  (4031)
   bloodymoon  (1844)
   สวนอาหารสมพงศ์ซีฟู้ด  (1014)
   ครัวมือถือดีลิเวอรี่  (2698)
   ร้านบาร์31  (949)
   air-bar  (14803)
   กรุงตรอกจันทน์สะพาน2  (1252)
ที่พัก
   โรงแรมแม่น้ำ  (4799)
   โรงแรม-รอยัล-ออร์คิด-เชอราตัน  (6687)
   โรงแรมมิราเคิล-สนามบินสุวรรณภูมิ  (5150)
   โรงแรมรามา-การ์เด้นส์  (5331)
   บางกอก-ซิตี้-อินน์  (3529)
   โรงแรมสีลม-ซีรีน  (4158)
   siam-at-siam-design-hotel  (4937)
   คลาสสิก-เพลส-โฮเทล  (4441)
   โรงแรม-ทวินทาวเวอร์  (3822)
   จักรพงษ์-วิลล่า-chakrabongse-villas  (5357)
   โรงแรมแมนฮัตตัน  (4394)
   โรงแรมเลอ-ฟินิกส์-สุขุมวิท  (4244)
   โรงแรมบางกอก-ชฎา-โฮเท็ล  (6200)
   shanghai-mansion  (4721)
   บางกอก-บูติค-โฮเทล  (4592)
   โรงแรมอาโนมา  (3431)
   เดอะ-สยามเฮอริเทจ  (3860)
   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัลพลาซ่า  (5276)
   บุรีธารา-รีสอร์ท-กรุงเทพ  (3877)
   ไดมอนด์-เฮาส์  (3613)
ของฝาก
   Senafest  (1057)
   intintersect  (1161)
   ขนมไทยเก้าพี่น้องตลาดอตก  (2249)
   พี่แก้วของฝาก  (2038)
   เรนฮิลล์  (1422)
   วนิลามูน  (1461)
   threeboxทรีบ๊อกซ์  (1352)
   CDCช้อปปิ้งมอลล์  (1477)
   the-aurora-gems  (5029)
   ส-บุญประกอบพาณิชย์  (5246)
เทศกาล
   มหกรรมดนตรีคนพิการแห่งเชีย-แปซิฟิกครั้งที่-11  (2048)
   notebook--smart-phone-fair  (2059)
   เวดดิ้งแฟร์2012บายนีโอ  (2552)
   มหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทยมหัศจรรย์ท่องโลก2555  (2341)
   เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์  (574)
   ถนนข้าวสารเขตพระนครกรุงเทพมหานคร2556  (1879)
   เทศกาลเย็นทั่วหล้า-มหาสงกรานต์-กรุงเทพมหานคร  (2092)
   มหัศจรรย์พุทธชยันตี-2600-ปี  (1890)
   สุขภาวะดีวิถึไทยครั้งที่3  (1796)
   ป็อปคัลเชอร์  (1875)
   เวิร์คช็อปการแกะไม้ลวดลายและรูปทรงธรรมชาติ  (1914)
   ไทยแลนด์เบสช้อปปิ้งแฟร์  (2129)
   mab-music-art-fest-at-bacc  (2106)
   งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่40  (1821)
   งานเที่ยวเมืองไทย  (1761)
   นิทรรศการสมยศ  (1655)
   ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพจัดงานวันเด็ก  (2463)
   ศาลปกครองจัดกิจกรรมต้นกล้าศาลปกครองเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ  (1472)
   เพราะอยู่บนโลกเดียวกัน  (2070)
   โฮมเดคคอร์เรชั่นแฟร์2012  (1827)
 
บริษัท ข้อมูลนักท่องเที่ยว ออนไลน์ จำกัด
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์
ไปไหนดี.com. All Rights Reserved.(Support Browser Google Chrome & FireFox)